จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739524


ปฏิบัติการเด้งนายตำรวจระดับ ผกก.2 นายในพื้นที่ จ.ระยอง รวมทั้งแต่งตั้ง 5 รอง.ผกก.ไปรักษาการเก้าอี้ ผกก. อย่างไม่เคยปรากฏเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2
              เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 “ฉลามระ” พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.ภ.2 ได้ลงนามในคำสั่งตำรวจภูธร 2 ที่ 295/2563  เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการตำรวจภูธร 2 ในการปราบปรามอบายมุข ตามนัยคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 234/2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558  เรื่องการพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข และหนังสือตำรวจภูธร 2 ด่วนที่สุด ที่ 0017(สง.)/6976 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่องกำชับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจภูธรภาค 2 นั้น  เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 22.20 น. ตำรวจกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการการปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการสอบสวนกลาง ร่วมกับ ตร.สภ.เมืองระยอง จ.ระยอง ได้จับกุมผู้กระทำความผิดฐานเป็นผู้จัดให้มีการละเล่นการพนันสล็อตแมชชีนไฟฟ้า(ตู้ผลไม้)  เพื่อเป็นการนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อมโดยไม่ได้รับอนุญาต พนันเอาทรัพย์สินกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 2 รายพร้อมด้วยของกลางตู้เกมการพนันแบบหยอดเหรียญชนิดเครื่องจักรกลไฟฟ้า(ตู้สล็อต) จำนวน 2 เครื่อง และต่อมาตร.สภ.เมืองระยอง ได้ทำการตรวจยึดตู้เกมการพนันแบบหยอดเหรียญชนิดเครื่องจักรกลไฟฟ้า (ตู้สล็อต)  จำนวน 2 เครื่อง และเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. ตร.สภ.เมืองระยอง ได้ทำการจับกุมผู้กระทำความผิดฐานดังกล่าว จำนวน 2 ราย พร้อมของกลางตู้เกมการพนันแบบหยอดเหรียญชนิดเครื่องจักรกลไฟฟ้า (ตู้สล็อต) จำนวน 3 เครื่อง เหตุเกิดในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง จังหวัดระยอง  ซึ่งตำรวจภูธรภาค 2 ได้สั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วรายงานให้ทราบ ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ6(2) และข้อ8(2)  จึงให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธร 2  โดยขาดจากต้นสังกัดเดิม และให้อยู่ในการควบคุม กำกับดูแลและมอบหมายงานของ ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธร 2 จำนวน 2 นาย 1.พ.ต.อ.ฐาปนะ คลอสุวรรณ ผกก.สภ.เมืองระยอง 2.พ.ต.อ.ภูมิสิทธิ์ สิงห์เถื่อน ผกก.สส.ภ.จว.ระยอง จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สำหรับ พ.ต.อ.ฐาปนะ คลอสุวรรณ ผกก.เมืองระยอง เป็น นรต.รุ่น 56 เคยเป็นตำรวจอยู่ในสำนักงาน “เดอะยิ้ม”พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ปส. สมัยที่เป็น ผบช.ภ.2   ส่วน พ.ต.อ.ภูมิสิทธิ์ สิงห์เถื่อน ผกก.สส.ภ.จว.ระยอง เป็น นรต.รุ่น 52 เป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจปราบปรามอบายมุข “เดอะยิ้ม” พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม สมัยนั่งเก้าอี้ ผบช.ภ.2  เป็นตำรวจมือปราบชื่อดัง ที่มีผลงานในการปราบปรามอบายมุข เคยบุกจับตู้สล็อตในพื้นที่ สภ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เคยบุกจับกุมไฟแนนซ์เถื่อนจำนำรถยนต์รายใหญ่ในพื้นที่ จ.ชลบุรี  ในช่วงเป็น หน.ชุดเฉพาะกิจ พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม
              ต่อมา พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.ภ.2 ยังได้ลงนามคำสั่งตำรวจภูธร 2 ที่ 296/2563  เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน โดยสั่งให้  พ.ต.อ.พรชัย แก่นเพชร รอง.ผบก.ระยอง ไปรักษาราชการแทน ผกก.สภ.เมืองระยอง อีกหน้าที่หนึ่ง และยังแต่งตั้ง  พ.ต.อ.ดุลย์พัฒน์   เดชพรชยาสินธ์ ผกก.กลุ่มงานสอบสวนสำนวนคดี ตำรวจภูธร 2 ไปรักษาราชการแทน ผกก.สส.ภ.จว.ระยอง  ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2563 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
             ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563  พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.ภ.2 ได้เซ็นคำสั่งในบัญชีแนบท้ายคำสั่งตำรวจภูธรภาค 2 ที่ 302/2563  แต่งตั้ง พ.ต.อ.กนกศักดิ์ สิงห์ทอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 ไปรักษาราชการแทน ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา  พ.ต.อ.สมศักดิ์ ถนอมบุญ ผกก.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.2 รักษาการ ผกก.สภ.นายายอาม จ.จันทบุรี  พ.ต.อ.อภิศักดิ์ กำเนิด ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2 รักษาการ ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 พ.ต.ท.คฑพล พรมดอนชาติ  รอง.ผกก.สส.สภ.คลองหาด จ.สระแก้ว รักษาการ ผกก.สภ.บ้านแปลง จ.จันทบุรี  พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ฮะกาว  รอง.ผกก.สืบสวน ภ.จว.ปราจีนบุรี เพื่อนร่วมรุ่น นรต.41 ไปรักษาการ ผกก.สืบสวน จ.ตราด พ.ต.ท.นิเทศ สุดชารี รอง.ผกก.ป.สภ.เขาชะเมา จ.ระยอง รักษาการ ผกก.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี พ.ต.ท.เจริญ ชัยชะนะ รอง.ผกก.(สอบสวน) สภ.บ้านนา จ.นครนายก รักษาการ ผกก.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี พ.ต.ท.ชำนาญ ตรีเนตร รอง.ผกก.ป.สภ.เมืองชลบุรี รักษาการ ผกก.สภ.เมืองชลบุรี พ.ต.ท.หญิง เอื้อจิตต์ ตรีเพ็ชร รอง.ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2 รักษาการ ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.2 พ.ต.ท.วิษณุ แพทย์พิบูลย์ สว.(สอบสวน)สภ.เมืองระยอง จ.ระยอง รักษาการ สว.สภ.อ่าวช่อ จ.ตราด
             สำหรับการแต่งตั้งนายตำรวจไปรักษาการในตำแหน่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจ นั้น ในยุคสมัยที่ผ่านมา ผู้บัญชาการ หรือ  ผู้บังคับการ จะแต่งตั้งระดับ รองผู้บังคับการ ไปรักษาการในตำแหน่ง ผู้กำกัก  ไม่เคยแต่งตั้ง รองผู้กำกับไปรักษาการ ตำแหน่ง ผู้กำกับ  ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สูงกว่า  แต่ในคำสั่งตร.ที่ 302/2563 ซึ่ง พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผบช.ภ.2 ลงนามนั้นมีการแต่งตั้งระดับ รอง.ผกก.ไปรักษาการ ผกก. จำนวนถึง 5 นาย สร้างความแคลงใจให้กับระดับผู้ใต้บังคับบัญชา    สำหรับ  พ.ต.ท.ชำนาญ ตรีเนตร รอง.ผกก.ป.สภ.เมืองชลบุรี ที่มีคำสั่งไปรักษาการ ผกก.สภ.เมืองชลบุรี แทน พ.ต.อ.สุริยา อยู่แพทย์ ซึ่งเกษียณอายุราชการนั้น เป็น นรต.รุ่น 57 เคยเป็นตำรวจในสำนักงาน “ฉลามพยัคฆ์บูรพา”พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง สมัยนั่งเก้าอี้ ผบช.ภ.2  โดย พล.ต.ท.จิตติ นั้นมีความสนิทแนบแน่นกับ “ฉลามระ”พล.ต.ท.วีระ จิรวิระ ผบช.ภ.2 คนปัจจุปัน
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์
Pin It