จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739510   ที่  สนามฟุตบอลโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา  ได้มีการแข่งขันกีฬาสิริดาราเกมส์ ระดับ ปฐมวัย ถึง ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีการจัดริ้วขบวนพาเหรดของกองเชียร์ในแต่ละสีเข้าสู่สนามกีฬาอย่างสวยงามจากนั้นพันตำรวจตรีวิศวะ เสน่หา สารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรศรีราชา  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนดาราสมุทร สิริดาราเกมส์ ระดับ ปฐมวัย ถึง ประถมศึกษาปีที่ 1   โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านกีฬา  รวมถึงกติกา  และมารยาทในการเล่น  เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  แสดงออกถึงความมีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ   รู้อภัย   และมีความสามัคคีในหมู่คณะ   และเพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยการเล่นกีฬา  เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด    พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านการออกกำลังกาย และด้านกีฬา    นอกจากนั้นยังเป็นการ ส่งเสริม การตะหนักถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  และชุมชนในอาเซียนโดยการสอดแทรกในรูปแบบกีฬาอีกด้วย  ซึ่งในแข่งขันกีฬาสีภายใน  สิริดาราเกมส์   มีการแข่งขันทั้งหมด 25 รายการ  และมีรายการพิเศษ  คือ วิ่งพลัดครอบครัวสามัคคี ซึงจะนำเอา คุณพ่อ คุณแม่  และ ลูก ของแต่ละสีเข้าร่วมการแข่งขัน  เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันอีกด้วย
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It