จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739510เมื่อเวลา09.00น.(26ต.ค.63) ที่หน้าพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะ(โรงเจบึงไร่1) ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายอำมาตย์ โสภณารมย์ นายกพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1 พร้อม คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รวมถึงสาธุชนชาวไทยเชื้อสายจีน ในพื้นที่ตำบลบึง ตำบลบ่อวิน กว่า 100 คน มาร่วมประกอบพิธีน้อมส่งองค์กิ้วอวงฮุกโจ้ว องค์ประธานในเทศกาลถือศีลกินเจ กลับสู่สรวงสวรรค์ในวันสิ้นสุดเทศกาลถือศีลกินเจเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวช่วงวันสุดท้ายนั้น เรียกได้ว่ามีพิธีสำคัญคือพิธีอัญเชิญส่งเทพเจ้ากลับสู่สรวงสวรรค์ หลังจากส่งองค์เทพเจ้าแล้ว สาธุชนทั้งหลายที่กินเจร่วมกันมา 10 วัน ก็จะบริโภคอาหารคาวหวานได้ตามปกติ อันถือเป็นการสิ้นสุดพิธีการถือศีลกินเจ ประจำปี 2563
สำหรับพิธีถือศีลกินเจนี้ทางพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะฯ ได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา หลายสิบปีแล้ว เพื่อขัดเกลาจิตใจของลูกหลานของชาวไทยเชื้อสายจีนที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน การถือศีลกินเจนั้น เป็นการงดเว้นการฆ่าสัตว์ บริโภคได้เฉพาะผัก เมื่อไม่มีการฆ่าหรือทำร้ายสัตว์ ทำให้จิตใจเกิดความเกิดความสงบ อารมณ์ไม่ฉุนเฉียว ไม่โมโหง่าย นอกจากนี้ ยังส่งผลดีต่อสุขภาพและได้บุญกุศลอีกด้วย
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It