จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739507


    นายแพทย์ศุภกิจเวชพานิช รองผู้จัดการศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม โรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวีณศรีราชา เปิดเผยว่า ในขณะนี้ เริ่มมีการ ระบาด ของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งทาง โรงพยาบาล ร่วมกับ สํานักงานประกันสังคม จังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา ได้เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ฟรี ให้กลับ ประชาชน ผู้มีสิทธิ์ประกันตน อยู่กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาและมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
 ฟรี ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้มีสิทธิ์ประกันกับทางโรงพยาบาลประมาณสามแสนคน และมีผู้ที่อายุเกิน 50 ปี ประมาณ สามหมื่นคน โดยผู้ที่มีสิทธิ์ประกันตนดังกล่าวสามารถมารับการฉีดวัคซีนได้ฟรี โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ตึกอัยยิกาเจ้า ตั้งแต่เวลา8.30-11.30นาฬิกา ในวันราชการ และหากมีผู้มารับบริการจำนวนมากก็จะพิจารณาขยายเวลาทำการขึ้น ต่อไป
 ด้านนางจันทร สูญทุกข์ หัวหน้าสำนักงาน ประกันสังคม จังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา ได้กล่าวว่า ทางหน่วยงาน ของสำนักงานประกันสังคม ได้เห็นความสำคัญของการ ป้องกัน การเกิดโรคต่างๆ ก่อนการรักษา จึงได้จัดโครงการ ดังกล่าวขึ้น โดยในปีนี้ จะเริ่มให้บริการวัคซีน ตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้รับบริการ สามารถ ติดต่อ ได้กลับโรงพยาบาลที่ตนเอง มีสิทธิ์ ประกันตนอยู่ โดยในปี 63 นี้ ได้มีการจัดเตรียมวัคซีน ไว้จำนวน 2 ล้านโดส ซึ่งก็คาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน สัมภาษณ์ นายแพทย์ศุภกิจ เวชพาณิช รองผู้จัดการศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา และ นางจันทร สูญทุกข์หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It