จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739523


  
ที่ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารเกษตร สนิทวงศ์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธาน 
พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนหลวงปู่เอี้ยน วิโนทโก เพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2563  โดยมี นายแพทย์ณัฐวัฒน์ วิโรจนวัธน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
ด้านกิจการนิสิต ประธานคณะกรรมการกองทุนหลวงปู่เอี้ยน วิโนทโก เพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์  ปีการศึกษา 2563   โดย กองทุนหลวงปู่เอี้ยน วิโนทโก เพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2556  ด้วยจิตเมตตาศรัทธาของหลวงปู่ วิโนทโก และจิตศรัทธาของเหล่าศิษยานุศิษย์ อาจารย์แพทย์  และบุคลากรของโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนให้นิสิตแพทย์มีโอกาสเล่าเรียนอย่างเต็มที่ตามศักยภาพ  ของตนเอง จนสำเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติงานการรักษาพยาบาล ก่อเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ ของมวลมนุษย์โดยรวม ซึ่งกองทุนฯมียอดเงินบริจาคเหลืออยู่จำนวน 632,377 บาท  
ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนฯ  ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกนิสิตแพทย์เพื่อรับทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ มีผู้ที่ได้รับทุนจำนวน 7 ทุน รวมทั้งสิ้น 140,000 บาท  
  ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนฯ  ได้มีการเปิดรับบริจาคทุนการศึกษาต่อเนื่อง และจะดำเนินการพิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตแพทย์ ในปีการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It