จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739507


            นพ.วิชัย ธนาโสภณ รอง.นพ.สสจ.ชลบุรี  (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี) เปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมของสาธารณสุขชลบุรี ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 รอบ 2 ว่า ขณะนี้ในพื้นที่ จ.ชลบุรียังไม่มีเคสใหม่เกิดขึ้น ผ่านมาแล้วขณะนี้ 153 วันยังไม่พบผู้ติดเชื้อ  ในการระบาดของไวรัส โควิด 19 รอบแรก จ.ชลบุรี มีผู้ติดเชื้อรวม 87 ราย  ในเรื่องการเตรียมพร้อมที่จะรับมือของจังหวัดชลบุรีนั้น  ผมถือว่าการควบคุมป้องกันโรคระบาดเป็นหน้าที่ของทุกคน  ในส่วนตัวทุกคนต้องมีหน้าที่ส่วนตัวในการควบคุมป้องกันโรคอย่างน้อยต้องมีลักษณะของวิถีชีวิตใหม่ Personal new Normal  4 อย่าง ที่ท่านต้องมี อันดับแรก ต้องอยู่ห่างกัน  หมั่นล้างมือ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์เจล ล้างมือด้วยสบู่ เชื้อไวรัสก็จะตายด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ในส่วนเรื่องการสแกนไทยชนะ  ทุกท่านเวลาออกไปนอกบ้านจะต้องสแกนไทยชนะด้วย   รวมถึงการใส่แมสก์ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน  ในความสำคัญของแต่ละส่วนคือทำไมต้องใส่แมสก์  เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มือสัมผัสหน้าอย่างแน่นอน  การใส่แมสก์ไม่ทำให้ผู้ป่วยกระจายเชื้อออกไปไม่ว่าจะเป็นโรคโควิด 19 หรือโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ ด้วย ในการใส่แมสก์จะลดอุบัติการในการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจได้มากทีเดียว  ซึ่งขณะนี้อุบัติการโรคทางเดินหายใจทั่วประเทศก็ลดลงอยู่แล้ว  ก็อยากจะเชิญชวนให้ประชาชนทุกท่านสวมใส่แมสก์เป็นเรื่องปรกตินิสัย  เรื่องของการล้างมือ เนื่องจากการติดต่อทางโรคทางเดินหายใจรวมทั้งโควิด 19 ด้วยติดต่อโดยการไอจามใส่กันซึ่งเป็นส่วนเดียวเท่านั้น ในระยะใกล้ๆ หลัก ๆ คือการสัมผัสเอามือไปสัมผัสการติดเชื้อ แล้วมาสัมผัสทางเชื้อเข้าสู่ทางร่างกายคือทางจมูก ทางปาก ทางตา จะเป็นหลัก ๆ ในการแพร่กระจายเชื้อ  ไปได้เป็นร้อยกิโล ถ้าเชื้อติดไปกับรถโดยสารก็จะไปได้ไกล ถ้าเราไปสัมผัสแล้วไปขยี้ตาก็มีส่วนในการที่จะติดเชื้อได้  การอยู่ห่างกันก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทำให้เชื้อไม่ติดกันได้โดยง่าย 4 อย่างที่ท่านควรมี  โดยเฉพาะการสแกนไทยชนะ เมื่อท่านป่วยเราจะต้องตามผู้สัมผัส  การติดตามผู้สัมผัสที่ได้ผลรวดเร็วคือการสแกนไทยชนะ  ซึ่งปัจจุปันการสแกนไทยชนะ สามารถทำได้สะดวกเพียงแค่โหลดแอฟ  สถานที่แห่งใดที่มีการสแกนไทยชนะ ท่านสแกนเช็คอิน และเช็คเอ้า ทำ 4 อย่างที่ท่านจะต้องมี   ในการระบาดเป็นหน้าที่ของทุกคน เกิดขึ้นผ่านมา 153 วันไม่พบผู้ติดเชื้อ   ผู้ที่ติดเชื้อไวรัส โควิด 19 ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 87 รายรอบแรกนั้น คนไข้ก็หายเป็นปรกติดทั้งสิ้น 85 ราย ส่วนอีก 2 รายเสียชีวิตเป็นชาวต่างชาติที่สูงอายุ   ผู้สื่อข่าวถามว่าในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ประชาชนมีความหวาดวิตกว่าจะมีการแพร่ระบาดรอบ 2 เพราะจะมีการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เข้ามาในประเทศไทยนั้นสาธารณสุขจ.ชลบุรีมีแผนรองรับอย่างไร   นายแพทย์วิชัย กล่าวว่าหลัก ๆ ประชาชนจะต้องมี New Normal ชีวิตวิถีใหม่ในส่วนบุคคล 4 อย่าง ที่ได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้น 1.อยู่ห่างกัน 2.หมั่นล้างมือ 3.แมสก์ต้องใส่ 4.สแกนไทยชนะ ส่วนองค์กรการจัดการต่าง ๆ ก็ต้องมีการจัดการตามมาตรฐานที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นของเรื่องห้างสรรพสินค้า ผับบาร์ ในส่วนที่เป็นชุมนุมชนก็จะต้องมีมาตรการต่างๆ  ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  ในจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ เราก็เน้นย้ำให้มีการทำความสะอาด บ่อย ๆ เช่นลูกบิด ราวบันไดต่างๆ  บุ่มกดลิฟท์   ผู้สื่อข่าวถามว่าในส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยว ทางสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มีแนวทางอย่างไรถึงจะทำให้การท่องเที่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดเดินคู่กันไปได้  นพ.วิชัย กล่าวว่าในส่วนเจตนารมณ์ของจังหวัดชลบุรีการควบคุมป้องกันการระบาดของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เรามีเจตนารมณ์ที่จะเดินหน้าควบคู่กันทำให้เกิดความสมดุลและเสถียรภาพในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุขไปด้วยกัน เราสามารถที่จะเดินเศรษฐกิจไปได้ โดยที่อาจจะมีการติดเชื้อโควิด 19 เข้ามาในประเทศ หรือในจังหวัดชลบุรีได้ แต่ถ้ามีการติดเชื้อเราต้องควบคุมไว้ได้ ในส่วนระบบสาธารณสุขสามารถรองรับไว้ได้ขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็เดินไปได้ทำให้เกิดเสถียรภาพในด้านสังคม อันนี้ก็เป็นเจตนารมณ์ของจังหวัดชลบุรี ที่จะสร้างสมดุลและเสถียรภาพในด้านเศรษฐกิจสังคม ในส่วนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศนั้นทางรัฐบาลเขามีมาตรการควบคุมและกำกับอยู่แล้วในจังหวัดชลบุรีเองก็จะดำเนินการให้สอดคล้องกับทางรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข คิดว่าการผลักดันในด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการป้องกันโรคจังหวัดชลบุรีก็จะดำเนินการควบคู่กันไป
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It