จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739513


     
    เมื่อเวลา19.00น.(4ก.ย.63) ที่สโมสรหมู่บ้านพนาวัลย์ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป ผู้ส่งออกเนื้อไก่รายใหญ่ในประเทศไทย ได้จัดงานมอบทุนสนับสนุนการศึกษากับทางโรงเรียน เพื่อนำไปพัฒนาด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนทั้งหมด 15 โรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม โรงเรียนวัดเขาดิน โรงเรียนบ้านวังค้อ โรงเรียนบ้านหนองปรือ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา โรงเรียนบ้านเนินตอง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูบุรีรัมย์  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านเชียงแล จังหวัดน่าน โรงเรียนแพะยันต์ดอยแช่ จังหวัดลำพูน โรงเรียนบึงกาฬ (ทุนนาฏศิลป์) โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอน ชลบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมอบให้โรงเรียนละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 800,000 บาท  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้  เพื่อนำเงินทุนที่ได้ไปพัฒนาด้านการศึกษาให้กับนักเรียนในแต่ละโรงเรียน รวมทั้งมอบให้สถานพยาบาลอีก2แห่งคือ โรงพยาบาลหนองกี่ บุรีรัมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงไร่ ขอนแก่น แห่งละ 50000บาท รวม100000บาท รวมเงินที่มอบทั้งหมด900000บาท
   สำหรับการจัดมอบทุนสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้ทาง ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมสงเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่และนอกพื้นที่  จึงได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียนขึ้น ซึ่งได้ทำติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งนำเงินทุนสนับสนุนการศึกษาที่ได้รับไปพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในแต่ละโรงเรียน ซึ่งเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในภายภาคหน้า  ส่วนสถานพยาบาลนั้นก็มีความสำคัญในการรักษาคนเจ็บป่วยให้หายทั้งสองแห่งที่มอบให้นั้นก็นำไปพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาพยาบาลคนเจ็บป่วยให้ทันสมัยต่อไป
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It