จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739506


 
 ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา   นายจิร  จักกะพาก  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศรีราชา พร้อมมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  คณะครู ผู้ปกครอง และ นักเรียน เข้าร่วม  พิธีทำบุญตักบาตร เพี่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 63 การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พระแม่ของแผ่นดิน พร้อมทั้งให้ทุกคนสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี อีกทั้งให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิด เลี้ยงดูอบรมให้เป็นคนดี  นอกจากนี้  ยังได้เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนทุกคนนำพวงมาลัยดอกมะลิมาไหว้แม่  เพื่อเป็นการแสดงความรัก และความกตัญญูกตเวที  ที่ลูกมีต่อแม่  สร้างความประทับใจให้กับคุณแม่ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It