จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739508  ที่บริเวณริมคลองสาธารณประโยชน์ ริมถนนสายอิสเทรินซีบอร์ด หมู่4 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายรุ่งเพชร  แจ่มเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เป็นประธาน ปลูกป่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมนำหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา  ชุมชน  ร่วมกิจกรรม ในการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหาคม 2563   ต่อยอดโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีความห่วงใยและอุทิศกำลังพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในเรื่องของการดูแลรักษาป่าและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อยมา ทางคณะผู้บริหารอบต.บ่อวิน พร้อมพนักงาน ลูกจ้าง พร้อมทั้งภาครัฐและอกชน จึงแสดงความจงรักภักดี ด้วยการร่วมกันปลูก ต้นยางนา คูณ อินทนิล เสลา ประดู่ เป็นต้น ซึ่งเป็นไม้ป่าที่ให้ความร่มรื่น แสดงให้เห็นถึงความตระหนัก สำนึก และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It