จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739523


     ที่  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ทำการอำเภอศรีราชา นายดงพล  รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา ได้นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมร้องเพลงชาติ วางพวงมาลา คล้องพวงมาลัยกรพร้อม ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวคำบูชาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พร้อมคณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านนำธูปเก้าดอก ดอกกุหลาบ ถวายเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นนายชูกิต  แตงอ่อน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนำกล่าวคำปฏิญาณตน
     ด้วยในวันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็น วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
     จากนั้นได้มีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งฝ่ายปกครองเปรียบเสมือนขุนพลทัพหน้า ที่อยู่ในภูมิภาค คืออำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน โดยมีนายอำเภอเป็นแม่ทัพใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นนายกองทั้งหลาย ในการต่อสู้กับปัญหาด้านต่างๆ ในพื้นที่ตามภารกิจรับผิดชอบ
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It