จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739519


      ที่พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะโรงเจบึงไร่1 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา นายอำมาตย์ โสภณารมย์ นายกพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พร้อมคณะกรรมการ ได้จัดงานวันเทวะสมภพองค์ตังลิ้วฮุกกุง อาจารย์ขององค์ฮ้อเอี้ยฮุ้งเซี๊ยะโจ้ว ซึ่งเป็นองค์เทพเจ้าที่ชาวอำเภอศรีราชาให้ความเคารพนับถือ  โดยจัดให้มีการสักการะองค์เทพเจ้า โดยมีคณะกรรมการจากพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา และคณะกรรมการจากพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะโรงเจบึงไร่ 1 หลังจากที่ทำการสักการะองค์เทพเจ้าในวันเทวะสมภพเสร็จสิ้น ก็ได้มีการอัญเชิญองค์เทวะอาจารย์มาประทับทรงให้พรแก่ผู้ที่มาร่วมงานรวมถึงประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้  ซึ่งองค์ตังลิ้วฮุกกุงนั้นท่านเก่งทางด้านหมอยาและเป็นอาจารย์ของ “องค์ฮ้อเฮี๊ยฮุ้งฮุดโจ้ว" เทพเจ้าองค์หนึ่งซึ่งประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพนับถือมานานแล้ว ซึ่งในครั้งนี้นางสาวนิศาชล แพงมาพรม ซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาในองค์เทพเจ้าได้บริจาคเงินจำนวน100,000 บาทให้กับองค์เทวะอาจารย์มาประทับทรงเพื่อมอบต่อให้กับทางคณะกรรมการพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะโรงเจบึงไร่1เพื่อนำเงินไปร่วมหล่อพระพุทธชินราชหน้าตัก 80 นิ้ว  พร้อมพระอัครสาวก คือ พระสารีบุตร (ผู้เลิศทางปัญญา) และ พระโมคคัลลานะ (ผู้เลิศทางฤทธิ์) ซึ่งพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะโรงเจบึงไร่1จะทำการหล่อกันในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 09.09 น.หลังจากนั้นจะนำมาประดิษฐานที่วิหารหลังใหม่ของพุทธสมาคมฯเพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้บูชาต่อไป
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It