จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739523วันนี้ (20 ก.ค. 2563)     ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร  ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2563  ภาคเรียนที่ 1 เพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิด อ่าน และสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้นผ่านการสอบโดยครูต่างชาติ และอบรมพัฒนาครูไทยที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เรียนรู้ต่อยอดนำไปพัฒนาการสอนให้มีคุณภาพ โดยมี คณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมงาน ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร  เปิดเผยว่า ท่าเรือแหลมฉบังได้กำหนดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปีงบประมาณ 2563   ซึ่งโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เป็นโครงการหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินโครงการดังกล่าว และได้มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แล้ว โดย ท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นว่า การพัฒนาเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิด อ่าน และสร้างสรรค์โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษในทุกระดับชั้นผ่านการสอบโดยครูต่างชาติ และอบรมพัฒนาครูไทยที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษให้เรียนรู้ต่อยอดนำไปพัฒนาการสอนให้มีคุณภาพ
โดยการมอบเงินสนับสนุนดำเนินโครงการภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ปีนี้ จำนวน 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านบางละมุง  โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ  โรงเรียนอนุบาลบางละมุง  โรงเรียนบ้านนาวัง  โรงเรียนบ้านโรงหีบ  และโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ด  ซึ่งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,100,000 บาท
      
อำนาจ    ลลิตลาวัณย์  (  ชลบุรี  )

Pin It