จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739503
    ที่ บริเวณศาลาการเปรียญวัดเขาพุทธโคดม รองศาสตราจารย์นายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา   พร้อมคณะแพทย์  พยาบาล  และบุคลากรโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา   ได้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  ถวายแด่พระสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา จำนวน 129 เข็ม   เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ศรีราชามีสุขภาพแข็งแรง  เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา  
สำหรับปีนี้ทางโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ได้ตระหนักถึงสุขภาพของพระสงฆ์ในพื้นที่จึงได้นิมนต์พระสงฆ์  แม่ชี  และเณร ในพื้นที่ศรีราชา  มาเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้จำนวน 129 เข็ม   โดยมีทางเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลคัดกรองพร้อมแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแด่พระสงฆ์ก่อนเข้าไปทำประวัติ และตรวจวัดความดันพร้อมฉีดวัคซีนถวายแด่พระสงฆ์ แม่ชี  และเณร ที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนในวันนี้
โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา  กล่าวว่า ทางโรงพยาบาล ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและช่วยดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ ในช่วงฤดูฝนก่อนเข้าพรรษา  จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ถวายแด่พระสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา จำนวน 129 เข็ม เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้พระภิกษุสงฆ์ให้มีสุขภาพแข็งแรงและปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บในช่วงฤดูฝนนี้  ซึ่งกิจกรรมทางสุขภาพนี้ทางโรงพยาบาลเองก็ได้จัดขึ้นมาเป็นประจำ  แต่ปีนี้พิเศษคือเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ถวายแด่พระสงฆ์ในเขตพื้นที่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It