จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739507


 นายสราวุธ สิริชัยเจริญกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้ร่วมประชุมผู้ประกอบการตลาดนัดวันพุธถนนสุรศักดิ์1 เพื่อปรึกษาหารือ  เรื่อง การเปิดตลาดนัดวันพุธ ถนนสุรศักดิ์ 1 เพื่อทำความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการถึงมาตราป้องกันต่างๆก่อน จะอนุญาตให้กลับมาขายได้ตามปกติ ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน นี้ ด้วยโดยนายสราวุธ ได้กล่าวว่า  จากที่ได้มีมาตรการผ่อนคลายเรื่องการเปิดตลาดนัดมาได้ระยะหนึ่ง แต่ด้วยตลาดนัดวันพุธถนนสุรศักดิ์ 1 เทศบาลเมืองศรีราชานั้นเป็นตลาดนัดที่ตั้งแผงอยู่ตลอดทางเดินเท้าจึงมีทางเข้าได้ตลอดเส้นทาง จึงต้องมีมาตรการที่เข้มข้นในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19 โดยมีข้อตกลงในมาตรการกับผู้ประกอบการดังนี้ คือ ผู้ประกอบการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย 100 %  สวมใส่ถุงมือในการหยิบจับของ มีบริการเจลแอลกอฮอล์ทุกแผงค้า และที่สำคัญต้องมีการลดขนาดของแผงลอยลงตามมาตราส่วน เช่น แผงลอยที่มีขนาดสองเมตรห้าสิบเซ็นต์ ต้องลดขนาดลงเหลือ สองเมตร เพื่อทุกแผงค้าต้องมีการเว้นระยะห่างให้อากาศได้ถ่ายเท ได้สะดวก โดยในวันพุธที่24มิถุนายน จะเปิดตลาดเป็นวันแรก ซึ่งทางเทศบาลจะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการต่างๆที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้คำแนะนำในมาตรการที่ถูกต้อง จึงขอความร่วมมือจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ประกอบการและผู้มาจับจ่าย และสามารถทำมาค้าขายสร้างรายได้กันเป็นปกติให้เร็วที่สุด หลังจากที่ต้องหยุดค้าขายเนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It