จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739506


     ที่  โรงเรียนรัตนชัยศึกษา  กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับจังหวัดชลบุรี ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จัดงานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนครั้งที่ 1  กิจกรรมพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน รอบ 4 ภายใต้โครงการ พาณิชย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด ประจำปีงบประมาณ  2562 โดยจัดระหว่าง ระหว่างวันที่  22  ถึง 24 มิถุนายน 2563  ตั้งแต่เวลา  9.00  ถึง  15.00 นาฬิกา ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนรัตนชัยศึกษา ต.บางพระ​ อ.ศรีราชา​ จ.ชลบุรี 
 ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งด้านสาธารณสุขและภาคเศรษฐกิจทั่วประเทศผู้ผลิต/ผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางปกติ ประชาชนมีความกังวลต่อสถานการณ์ และซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ในปริมาณมากกว่าสถานการณ์ทั่วไป จนทำให้สินค้าบางชนิดปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนในภาพรวมกระทรวงพาณิชย์ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจัดกิจกรรมลดค่าครองชีพของประชาชนทุกอำเภอ รวม 878 อำเภอ ในพื้นที่ 76 จังหวัด โดยร่วมมือกับห้างขนาดใหญ่และห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการลดราคาสินค้าในระยะที่ 2  และระยะที่ 3  นำสินค้าไปจำหน่ายให้กับประชาชนในระดับอำเภอเป็นระยะที่ 4  เพื่อช่วยเหลือลดค่าครองชีพประชาชน สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าชุมชน โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการเป็นสำคัญโดยมีวัตถุประสงค์ 
 เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 
  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและการจ้างงานเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้แก่ ข้าวสาร, ไข่ไก่, น้ำมันปาล์ม, ปลากระป๋อง, น้ำตาลทราย, น้ำปลา, ซีอิ๊วขาว, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ผงซักฟอก,น้ำยาล้างจาน, สินค้าชุมชน เป็นต้น และงานดังกล่าว จะหมุนเวียนจัดทุกอำเภอ ทั่วทั้งจังหวัดชลบุรี ระยะเวลาการจัด 3 วัน ต่อหนึ่งอำเภอ
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It