จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739512


     ที่  วัดราษฎร์นิยมธรรมและโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ได้มีการสาธิตการใช้นกเหยี่ยว มาไล่นกพิราบและนกอื่นๆ หลังจากที่ทั้งวัดและโรงเรียนได้รับความเดือดร้อนมานาน โดยมีบริษัทรับไล่นก มาทำการสาธิต พร้อมกล่าวว่าในการที่จะไล่นกพิราบให้ได้ผลเริ่มต้นต้องมีการทำความสะอาดมูลนกและรื้อรังนกที่มาสร้างไว้ก่อนแล้วจึงนำนกเหี่ยยวที่ถูกฝึกมาแล้วมาทำการบินไล่ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนแล้วแต่ความกว้างของสถานที่เพื่อให้นกพิราบเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย และจะไม่กลับมาอีก ซึ่งทางด้านเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรมและคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาและรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้กล่าวว่านกพิราบที่มีจำนวนมากขึ้นทุกวันนั้นสร้างความเดือดร้อนทั้งกับประชาชนและนักเรียน ทั้งเป็นแหล่งเชื้อโรค ทั้งเรื่องการทำความสะอาดมูลนกจำนวนมาก โดยเฉพาะภายใต้หลังคาโดมลานเอนกของโรงเรียนที่นักเรียนตัองมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆก็ต้องคอยหลบมูลนกที่ตกลงมา  ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนก็เห็นพ้องกับเรื่องการไล่นกพิราบออกไป โดยนายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาก็ได้รับเรื่องดังกล่าวและจะนำไปพิจารณาจัดหางบประมาณมาจัดทำในเรื่องดังกล่าวต่อไป
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It