จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739508


           “บางแสน วอล์คกิ้งสตรีท” เป็นเรื่องที่คนชลบุรี คลางแคลงใจ สงสัยกันมานาน10 ปี   เมื่อเทศบาลเมืองแสนสุข นำพื้นที่บริเวณลาน กิจกรรมแหลมแท่น ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน ให้ภาคเอกชนนำพื้นที่ดังกล่าวไปจแบ่งล็อคเป็นพื้นที่ขายของให้กับพ่อค้า แม่ค้า ในช่วงทุกวันศุกร์-เสาร์  มาเป็นเวลายาวนาน  อีกทั้งยังไม่มีการแจงรายละเอียดของการจัดเก็บรายได้ตอบแทน รวมถึงการอนุญาตให้เอกชนเอาพื้นที่สาธารณะไปจัดเก็บผลประโยชน์ รวมไปถึงผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุขมีอำนาจ และได้ขออนุญาตจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือไม่   ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้มีการสอบถามไปยัง “นายกตุ้ย”นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข กล่องข้อความร้องทุกข์ของประชาชน ซึ่งเป็นเฟสบุ๊กของเทศบาลเมืองแสนสุข เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563  แต่จนถึงขณะนี้ “นายกตุ้ย” ก็ยังไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดของเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด
            เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2563    นายธนา ธรรมวาจา  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากประชาชนชาวชลบุรี ที่มีความคลางแคลงสงสัย ในเรื่องลานจอดรถ-ลานกิจกรรมแหลมแท่น พื้นที่ประมาณกว่า  20 ไร่ ซึ่งอยู่ในการดูแลของเทศบาลเมืองแสนสุข    ว่า “ลานกิจกรรมสาธารณะหาดแหลมแท่น ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี เป็นพื้นที่ติดทะเล เป็นลานกิจกรรมที่เทศบาลเมืองแสนสุข ได้สร้างไว้เป็นพื้นที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาจอดรถยนต์เพื่อชมวิว หรือบางครั้งเทศบาลฯ จะนำพื้นที่ดังกล่าวมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว มีเนื้อที่กว่า 20 ไร่  ลานกิจกรรมดังกล่าวได้ก่อสร้างสมัย “กำนันเป๊าะ”นายสมชาย คุณปลื้ม เป็นนายกเทศมนตรี  และยังได้ศาลากลางน้ำไว้อีก 1 หลัง แต่ปัจจุปันได้ชำรุดเสียหายไปแล้ว   แต่หลังจากที่นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม มารับตำแหน่งนายกเทศมนตรี ประมาณปี 2553  และเป็นผู้บริหารเทศบาล ได้มีการนำพื้นที่ดังกล่าวให้ภาคเอกชนนำไปใช้หาผลประโยชน์ใช้ชื่อว่า “บางแสน วอล์คกิ้งสตรีท”  คือทำเป็นตลาดนัดคนเดิน แบ่งล็อกให้พ่อค้าแม่ค้าได้มาขายของ  จากเดิมพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนพื้นที่  แต่ต่อมาก็มีการเช่าเซ้งล็อกกันในราคาสูง ทำให้ทุกวันนี้พ่อค้าแม่ค้าที่มาค้าขายสินค้าร้อยละ 80-90 เป็นคนต่างพื้นที่ และการจัดตลาดนัดดังกล่าวในช่วงเย็นวันศุกร์-เสาร์นั้น  ทำให้กลุ่มร้านค้าอาหารทะเลจำนวนหลาย 10 ร้านค้า ที่ตั้งอยู่ข้างลานกิจกรรมแหลมแท่น ได้รับความเดือดร้อนมายาวนาน เพราะไม่มีพื้นที่จอดรถให้ลูกค้า  อีกทั้งนักท่องเที่ยวที่จะชมบรรยากาศทะเลแหลมแท่น –เขาสามมุข ในช่วงวันศุกร์-เสาร์ ก็ไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากพื้นที่จอดรถยนต์สาธารณะ ถูกนำไปพื้นที่ขายของ  เรื่องนี้คนชลบุรีเขาสงสัยมานาน แต่ไม่มีใครกล้าถามถึงเพราะเขายังมีความกลัวอิทธิพลมืด  จึงได้มาขอร้องให้ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข แต่ก็ยังไม่มีคำตอบ     ในเมื่อผมถามในนามประชาชนแต่ “นายกตุ้ย”ยังไม่ตอบก็ไม่เป็นไร   วันนี้ผมก็ต้องขอถามไปถึงผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข ในนามของ “สื่อมวลชน” เรื่องนี้ ถ้ายังไม่มีคำตอบ ผมก็จะร้องเรียนเรื่องนี้ผ่านไปยังศูนย์ดำรงธรรมจ.ชลบุรี และคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้ตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบข้อเท็จจริง ทำความจริงเรื่องนี้ให้ปรากฏ  เรื่องนี้รับรองว่าไม่มีการเมืองเข้ามาแอบแฝงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารเทศบาลจะต้องชี้แจงเพื่อให้คนชลบุรีได้รับรู้    เพราะมีหลายพื้นที่ๆ พื้นที่สาธารณะในจังหวัดชลบุรี ที่เอกชนอยากจะเอาที่สาธารณะมาทำตลาดนัดแบบลานกิจกรรมแหลมแท่นบ้าง  เขาจะได้รู้ว่าทำได้หรือทำไม่ได้ และผิดกฎหมายหรือเปล่า    ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชน เป็นกระบอกเสียงของประชาชน ผมจึงอยากถาม ผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข 5 ข้อ   1.การที่เทศบาลเมืองแสนสุขได้ให้เอกชนเข้ามาใช้พื้นที่ลานกิจกรรมแหลมแท่น ใครเป็นผู้อนุญาตให้เอกชนได้ใช้พื้นที่สาธารณะดังกล่าวหรือไม่อย่างไร  2.การที่เอกชนได้จัดให้มีตลาดนัดบางแสนวอล์คกิ้งสตรีท  ได้มีการขออนุญาตตามบัญญัติเทศบาล หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และนายกเทศมนตรีได้อนุญาตหรือไม่อย่างไร  3.หากนายกเทศมนตรีอนุญาต ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2542 หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่อย่างไร  4.หากนายกเทศมนตรีได้อนุญาตให้เอกชนเช่าพื้นที่ ได้ปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องถูกต้องแล้วนั้น เทศบาลเมืองแสนสุขได้มีรายได้และได้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นรายได้จากการให้เอกชนเช่าพื้นที่เข้าเป็นรายได้ของเทศบาลเมืองแสนสุข หรือไม่อย่างไร  5. ในการเปิดให้เอกชนเช่าใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันนั้น ได้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุหรือไม่อย่างไร   จึงอยากให้นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข ชี้แจงรายละเอียดเพื่อสื่อมวลชน จ.ชลบุรี ได้นำไปเผยแพร่ให้สังคมและประชาชนชาวชลบุรีได้รับรู้ และเป็นบรรทัดฐานในเรื่องการนำพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลหรืออบต.  สามารถอนุญาตให้เอกชนได้เช่าเพื่อนำไปเก็บผลประโยชน์ได้หรือไม่อย่างไร และผู้บริหารเทศบาลมีอำนาจในการอนุญาต ในการเอาพื้นที่สาธารณะในเทศบาลหรืออบต.หรือไม่
           ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข(ขอสงวนชื่อ) กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าในเรื่องผู้บริหารเทศบาลแสนสุข ได้จัดตลาดนัดถนนคนเดินวอล์กิ้งสตรีทนั้น ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณปี 2553  แรก ๆ ก็มีพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นคนพื้นที่เอาของมือสอง สินค้าของกินพื้นบ้านมาขายกัน แต่ในปัจจุปันพ่อค้าส่วนใหญ่เป็นคนต่างพื้นที่ มาจากกรุงเทพฯเป็นส่วนมาก คนที่บางแสน-หนองมน เขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงไม่มีใครกล้าพูด เพราะยังกลัวอิทธิพลในพื้นที่  ก็อยากจะให้หน่วยงานรัฐมาดำเนินการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส เพราะพื้นที่ลานกิจกรรมแหลมแท่น ตรงนั้นสร้างมาจากเงินภาษีของประชาชน ใช้งบประมาณเป็นเงินจำนวนรวมแล้วน่าจะเกือบร้อยล้านบาท ก็ไม่ควรให้นักการเมืองคนใดยึดเอาไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ อยากฝากเรื่องนี้ไปถึง นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ว่ามีการทุจริตในเรื่องนี้หรือไม่เพราะตลาดเปิดมาก็ 10 ปีแล้ว
ทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน

Pin It