จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739506


     ที่  สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา นายปรีชา เรืองอร่าม และนายสราวุธ   สิริชัยเจริญกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563โดยมีทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกับจิตอาสาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้รักษ์ หวงแหนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลคืนสู่ธรรมชาติให้ท้องถิ่นของตนดีขึ้น โดยร่วมกันเก็บขยะตามสถานที่ต่างๆในสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา บริเวณชายหาดทะเลศรีราชาโดยแต่ละปี จะมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมให้รำลึกถึงสิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน โดยในปี พ.ศ. 2563 นี้เกิดการระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องปิดสถานที่ท่องเที่ยวตามอุทยานต่างๆ ด้วย จึงเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติทั่วโลกได้ฟื้นฟูเต็มที่
โดยประเทศไทยมีหน่วยงานที่ดูแลสิ่งแวดล้อมภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 และหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ความสำคัญของวันสิ่งแวดล้อมโลกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ก็มักจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะท้องถิ่นตัวเอง
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It