จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739521   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
   กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจ กรรมเฉลิมพระเกียรติ บำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ ทำความสะอาด และพัฒนาวัดและสิ่งสาธารณประโยชน์  ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
    เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.63 พลเรือโท สุทธินันท์สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 นำกำลังพลร่วมกันพัฒนาทำ ความสะอาด ณ วัดเขาน้อย อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี โดยจัดกำลังพลจาก กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 หมวดเรือเฉพาะกิจ ทัพเรือภาคที่ 1 และหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 โดยมี พระปลัดวิชาญ  อภินันโท เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย อำนวยความสะดวกในการร่วมทำกิจกรรมอย่างใกล้ชิด
    การปฏิบัติในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลทั้งหมดให้ความร่วมมือ มีความตั้งใจในการทำงานร่วมกัน บำเพ็ญกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ภายในวัด เช่น ตัดหญ้า กวาดลานวัด ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และ อื่นๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ให้กับกำลังพล ได้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น และการทำงานร่วมกันเพื่อประโยขน์ส่วนรวม 
ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน  ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535646

Pin It