จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739510


    ที่ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม นายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา และ นายกสมาคม ผู้ปกครองและครู โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เป็นประธาน เปิดโครงการ บ้านแบ่งปัน ของโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม โดยมี นายเอกชัย สาโรจน์ รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ของโครงการ โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อ ช่วยเหลือแบ่งปัน กับผู้ปกครอง และนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด 19 และยัง เป็นการปลูกฝัง ให้นักเรียน ได้รู้จัก การแบ่งปัน และมีจิตใจ พี่อ้อมอารีย์ โดยโครงการนี้ ในเริ่มต้น ได้รับการสนับสนุน ทุนทรัพย์จากสมาคมผู้ปกครองและครู จำนวน 5,000 บาท และจาก คณะกรรมการสมาคม อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อนำไป ซื้อสิ่งของ มาใส่ ในบ้านแบ่งปัน และผู้ปกครองหรือนักเรียน ก็สามารถ นำสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องอุปโภคบริโภค มาใส่เติม ในบ้านแบ่งปัน เพื่อแบ่งปันความสุข ให้กับ อีกหลายๆคนได้ โดยในห้องแบ่งปัน จะมีทั้ง เครื่องอุปโภค ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม เป็นต้น โดยห้องแบ่งปัน จะ จัดตั้ง ไปจนกว่า สถานการณ์ ของเชื้อไวรัส โควิด 19 จะคลี่คลายลง
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It