จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739515


ที่ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดชลบุรี นำโดยพันโทสมเกียรติ ซึมกลาง ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอศรีราชา สถานีตำรวจภูธรศรีราชา และปกครองอำเภอศรีราชา ร่วมตรวจสอบมาตรการ การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19 หลังมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่สองและกำลังจะมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่สามตามมาในวันที่ 1 มิถุนายน นี้ โดยพันโทสมเกียรติ ซึมกลาง ผู้แทน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการประสานกันระหว่างสี่หน่วยงาน เข้าทำการตรวจสอบมาตรการ การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19 โดยได้ตรวจสอบจุดคัดกรองการวัดอุณภูมิร่างกาย การสแกนจุดเช็คอินและเช็คเอ้าท์ ด้วยแอปไทยชนะ ร้านเสริมความงาม ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ที่ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัย หลังจากมีมาตรการผ่อนปรน ด้าน นายกมนต์ อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชา กล่าวว่า ทางศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา มีมาตรการในการป้องกันที่ดี และเน้นย้ำให้ประชาชนที่มาในศูนย์การค้าสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และผู้ประกอบการร้านค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยและเฟสชิล เช่นกันทั้งนี้หากทุกคนให้ความร่วมมือก็จะสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด19 และสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ในเร็ววัน ส่วนในด้านนายพรชัย  พลังสุริยะ ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายบริการทั่วไป ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์คศรีราชา กล่าวว่า ทางศูนย์การค้าได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อปัองกันการแพร่กระจายของเชื้อมาตั้งแต่มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่สอง ตั้งแต่จุดคัดกรองหน้าประตูทางเข้า และผู้ประกอบการแต่ละร้านต้องมีการสแกนคิวอาร์โค้ดการเข้าออกของลูกค้าของแอปไทยชนะ มีเจลแอลกอฮอล์บริการลูกค้า การเว้นระยะทางสังคมทั้งรัานค้าและศูนย์อาหาร ในส่วนของการรองรับมาตรการผ่อนปรนระยะที่สาม ก็ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งในการเพิ่มเติมจุดคัดกรอง การจำกัดผู้ใช้บริการ เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานตามที่รัฐบาลกำหนดมา และให้ผู้มาใช้บริการมั่นใจในความปลอดภัย
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It