จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739521


นายปรีชา เรืองอร่าม รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ฝ่ายโยธา เปิดเผย ถึงกรณีที่ประชาชนสอบถามเข้ามามากถึงโครงการปรับปรุงผิวการจราจรถนนสุขุมวิทในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ด้วยการเทแอทฟัลท์ติกใหม่ รวมถึงปรับปรุงบริเวณทาง 4 แยก 4 จุดคือ แยกไฟแดงวังหิน แยกไฟแดงอัสสัมชัญฯ แยกไฟแดงเซนต์ปอล และแยกไฟแดงวัดเขาพุทธโคดม ทางลงตลาดศรีราชา เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  เนื่องจากสภาพถนนในเวลานี้ชำรุดทรุดโทรมมาก อยู่ในขั้นหมดสภาพใช้งาน โดยขณะนี้ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ผู้รับเหมาปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในสัปดาห์หน้านี้หลังจากสถานการณ์แพร่ะระบาดของเชื้อไวรัส-19 เบาบางลง โดยจะเริ่มปรับปรุงบริเวณ 4 แยกทั้ง 4 จุด ให้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กก่อน ถึงค่อยปูแอทฟัลท์ติกตลอดระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยจะได้มีการประชุมวางแผนการจราจรร่วมกับสถานีตำรวจภูธรศรีราชาเพื่อให้เกิดผลกระทบกับผู้ใช้รถใช้ถนนน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพ บริเวณหน้าเกาะลอยใหม่ทั้งหมด ใช้งบประมาณจำนวน 70 ล้านบาท โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เป็นงบประมาณปี 2563 จำนวน 63 ล้านบาท และสภาเทศบาลเมือง ศรีราชา เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมเทศบาล มาสมทบอีก 7 ล้านบาท ซึ่งต้องขอขอบคุณสภาเทศบาล มา ณ โอกาสนี้  ซึ่งขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างเซนต์สัญญากับผู้รับจ้าง และจะได้ทำการมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างดำเนินงานต่อไป ซึ่งจะใช้ระยะเวลาปรับปรุงสวนสุขภาพประมาณ 1 ปี
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It