จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739510ที่ห้องประชุมกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ ผู้อำนวยการ สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมด้วย นายวินิจ รังผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่าย บริการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เปิดการประชุมและรับฟังบรรยายสรุปในการตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยว ทร. ในพื้นที่สัตหีบ โดยมี พลเรือตรี ปกครอง มนธาตุผลิน รองผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวกองทัพเรือ   คณะนายทหาร ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุป สถานภาพความต้องการจ้างงาน พิจารณาแนวทางการสร้างรายได้ให้กับกำลังพลครอบครัวกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ 
 หลังจากรับฟังการบรรยายสรุปเสร็จสิ้นแล้วนั้น กองทัพเรือ โดยกิจการพลเรือนทหารเรือ นำสื่อมวลชนร่วมเดินทางตรวจแหล่งท่องเที่ยวภายในกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ เพื่อรวบรวมข้อมูลและประชาสัมพันธ์ การฟื้นฟูการท่องเที่ยว ในการเตรียมความพร้อมให้บริการประชาชนหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 พร้อมรวบรวบรวมข้อมูลพิจารณาแนวทางการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวกำลัง ทร.และประชาชนในพื้นที่   จากสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด-19  ไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยนั้นทำให้เศรษฐกิจต่างๆได้รับผลกระทบ รวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวที่จะต้องหยุดชะงัก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้หยุดให้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออก ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการรองรับสะอาดปลอดภัย และค่าใช้จ่านยประหยัด สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตพื้นที่กองทัพเรือ ซึ่งได้ทำการปิดการให้บริการมากว่า 2 เดือน ทำให้เศรษฐกิจในเมืองสัตหีบได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ผู้ประกอบการที่พักโรงแรม พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชายหาด เช่นเดียวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วประเทศ
 กองทัพเรือที่ประกอบด้วย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ คณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยวกองทัพเรือศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวกองทัพเรือ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ กองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยทำการรวบรวมข้อมูลประกอบพิจารณาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้พร้อมให้บริการประชาชน หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 คลี่คลายลง แต่ต้องมีมาตรการป้องกัน เชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ และพร้อมเปิดทันทีถ้ามีคำสั่งเปลี่ยนแปลง   ซึ่งกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ เช่น หาดทรายแก้ว ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ หาดเตยงามนาวิกโยธิน หาดดงตาลกองเรือยุทธการ หาดสอ หาดน้ำใส  หาดนาง หาดนางรอง ท่าเรือจุกเสม็ด สวนป่าชายเลน สอ.รฝ.เกาะแสมสาร  เกาะขาม พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะทะเลไทย ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล พิพิธภัณฑ์นาวิกโยธิน เขาแหลมปู่เจ้า
 นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323
Pin It