จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739509    ที่ ด้านข้างอนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี โรงแรมโนโวเทลศรีราชา ได้จัดทำอาหารปรุงสำเร็จ พร้อมน้ำดื่ม กว่า 300 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อโควิด19 โดยมีนายปรีชา เรืองอร่าม และนาย  สราวุธ สิริชัยเจริญกุลรองนายกเทศนตรีเมืองศรีราชามาร่วมในการอำนวยความสะดวก และมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองศรีราชา มาคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริการแอลกอฮอลล์ล้างมือ และเจ้าหน้างานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา และเจ้าหน้าที่อำเภอศรีราชา มาดูแลจัดระเบียบการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งมีชาวบ้านเป็นจำนวนมากมารับสิ่งของที่นำมาแจกท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมา
ภาพ-ข่าว/ธนา ข่าวชลออนไลน์

Pin It