จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 739511     ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลในทะเล
      เมื่อ 22 พ.ค.63 นาวาเอก พลวัต ดารานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และคณะกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ตรวจสถานภาพความพร้อมใช้ของเครื่องขจัดคราบน้ำมัน ซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ คลังอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันสัตหีบ (Sattahip Oil Spill Equip ment Stockpile) ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1         นอกจากนี้ยังได้ ประชุมเตรียมการดำเนินการแจกจ่ายเครื่องขจัดคราบน้ำมันไปยังพื้นที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณ ภัยทัพเรือภาคที่ 2 และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำมันรั่วไหลในทะเล โดยมี นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 และคณะจาก กองกิจการพลเรือ ทัพเรือภาคที่ 1 กองยุทธการ ทัพเรือภาคที่ 1 และสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาห กรรมน้ำมัน (IESG) ให้การต้อนรับและ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินการดังกล่าว ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัต หีบ จ.ชลบุรี 
       ในส่วนของสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) พร้อมให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Pin It